Napoli, act 2 (Choreography by Nikolai Hübbe and Sorella Englund)

Stage rehearsal on October 30, 2009 (elements of costumes, no makeup)

Nikolai Hübbe
Photo © David Amzallag